HOME                ENGLISH
Odkazy:
HVB Bank
Majordomus
ISU svaz účetních
Krakovská 22
 
 
Nové:

Krakovská 22

Automobilová a průmyslová maziva
http://www.maziva.cz
 
Reklama:

Zymic.com
Zymic is a free resource site with loads of quality free templates and tutorials. Browse through the various catagorys and download the best templates and tutorials they offer.

Zymic.com // free templates, tutorials & much much more!
 
Reklama:

www.maziva.cz
Vše o mazání strojů

správa majetku účetnictví úvěry finance kontakt  
Proč my
Vedení na pracovišti objednavatele i vlastním softwaru.
Zaškolení na software objednavatele vlastními silami.
Účetnictví chápeme nejen jako podklad pro přiznání daně, ale i jako důležitý informační zdroj pro správné finanční rozhodování firmy.
Dle dohody přímá urgence pohledávek - písemně i telefonicky, upozornění objednavatele při překročení nastavených limitů.
Tvorba projekcí - odhad konečného výsledku průběžně pro možnost daňové optimalizace.
Konzultace s vedením firmy ve večerních hodinách, nebo přes víkend.
Příprava podkladů pro žádost o úvěr - včetně podnikatelského plánu, cash-flow atd.
Předběžná analýza s odhadem výše úvěrového limitu
V případě HVB Bank navíc i zajištění nabídky bez nutnosti návštěvy banky

... více

Daňová evidence
Vedení daňové evidence
Daňová evidence od 1.1.2004 nahradila novelou zákona o účetnictví jednoduché účetnictví. Daňová evidence je upravena zákonem č. 586/1992 Sb. O daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
Jedná se o evidenci, která zajišťuje zjištění základu daně z příjmů, a proto obsahuje údaje o příjmech a výdajích v potřebném členění a údaje o majetku a závazcích.
a) majitelé nemovitostí
b) pronajímatelé nemovitostí
c) fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s obratem do 15 000 000,- Kč
d) osoby podnikající v zdravotnických službách

V rámci vedení účetnictví zajišťujeme klientům pravidelné reporty v rozsahu a termínech dle dohody, včetně finanční analýzy a přípravy podkladů pro banky.
Dle dohody přímý kontakt s odběrateli a dodavateli, řešení salda, urgence pohledávek
Pro majitele nemovitostí zajišťujeme fakturaci nájmů, rozpočty záloh, jednání s nájemci i dodavateli energií, reklamace došlých faktur za energie

... více

Účetnictví
Vedení účetnictví
u klienta, nebo na vlastním softwaru
podle  zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví

pro:
a) všechny právnické osoby
b) fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou zapsáni v obchodním rejstříku
c) fyzické osoby, které jsou podnikateli, nejsou sice zapsáni v obchodním rejstříku, ale jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně zdanitelných plnění osvobozených od této daně, přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 15 000 000,- Kč.
d) fyzické osoby, které vedou účetnictví na základě vlastního rozhodnutí
e) fyzické osoby, které jsou podnikateli a účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je účetní jednotkou
f) fyzické osoby, kterým povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis

V rámci vedení účetnictví zajišťujeme klientům pravidelné reporty v rozsahu a termínech dle dohody, včetně finanční analýzy a přípravy podkladů pro banky.
Dle dohody přímý kontakt s odběrateli a dodavateli, řešení salda, urgence pohledávek

Součástí vedení účetnictví je i
skladová evidence
evidence dlouhodobého i najatého majetku.
kniha jízd

a další dle dohody


 

... více

Vedení personalistiky a mzdového účetnictví
pro malé organizace.

Výpočet mezd,
Odvody sociálního a zdravotních pojištění,
Odvody daní,
Roční zúčtování daní
Další navazující úkony - administrativa, formuláře, přihlašování, odhlašování, pojišťovny

... více

Daňová přiznání
- daňová přiznání
- z příjmů fyzických osob (provádíme i společné zdanění manželů) včetně variant
- z příjmu právnických osob
- z přidané hodnoty
- silniční
- z nemovitosti
- z převodu nemovitosti
- darovací
- dani dědické

... více

Zastupování
Zastupování klientů před FÚ, kontroly mezd, pojištění, rekonstrukce účetnictví, opravná daňová přiznání.

... více

reklama:Zymic.com Free Templates & Tutorials